- Компьютер ба Мэдээллийн аюулгүй байдал, Мэдээллийн системийн аудит.
- Компьютерийн сүлжээний аюулгүй байдал, Cisco сүлжээний ганцаарчилсан сургалт
- Cisco сүлжээний тохиргоо, суурилуулалт
- IP утасны тохиргоо, суурилуулалт, төлбөр тооцооны систем
- Линукс, Виндоус серверийн тохиргоо
- Дотоод болон Интернэт сүлжээ зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх
- Мэдээлэл технологийн гэрээт ажил гүйцэтгэх


English

Contact info: info [at] centraldata.mn.

Facebook address.